REGULAMIN WYNAJMU STUDIA 

§1 

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma: sp. z o. o. ART&MORE; NIP 6762575742; KRS 0000820409. Plac Jana Matejki ¾ ; 31-157, w Krakowie 

2. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych, a także organizacja spotkań, warsztatów, eventów, wystaw, itp. 

§2 

1.Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego.

2. Biuro obsługi klienta studio ART&MORE znajduje się przy ul. Plac Jana Matejki 3/4 31-157 w Krakowie. 


§3 


Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika. 


Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto. 

Rezerwacja uważa się za potwierdzoną dopiero po dokonaniu 100% opłaty za rezerwację do 5 godzin lub minimum 50% opłaty w przypadku rezerwacji na 5 godzin lub więcej.


Zaliczka pobierana jest tylko za wynajem studia, wszystkie usługi dodatkowe płatne są osobno.


W przypadku anulowania rezerwacji później niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem, zaliczka za wynajem jest zwracana w wysokości 50%. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, rezerwacja musi być opłacona w 100%.


W przypadku przeniesienia rezerwacji poprzednia rezerwacja zostaje anulowana i dokonana nowa, z uwzględnieniem dotychczasowych zasad. 


Czas pobytu w studio kończy się 5 minut przed końcem faktycznej rezerwacji. Najemca musi opuścić salę w ciągu 5 minut, natomiast administrator Studia Fotograficznego ma prawo wejść do Sali, w celu jej sprawdzenia i przygotowania się do kolejnej rezerwacji. Jeżeli Najemca opuszcza studio później niż w zarezerwowanym terminie, administrator studia fotograficznego ma prawo nałożyć na najemcę karę w wysokości ceny pół godziny najmu sali, według stawki podstawowej. Sala uważa się za nadal zajętą przez Najemcę, jeżeli znajdują się w niej przedmioty osobiste Najemcy lub któregoś z członków ekipy po zakończeniu czasu rezerwacji. 


Najemca zobowiązuje się do opuszczenia pokoju w takim samym stanie, w jakim został mu przekazany przez administratora Studia Fotograficznego. Meble, dekoracje i rekwizyty powinny znajdować się w tych samych miejscach.


Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu Studia Fotograficznego w wysokości wyrządzonej szkody.


Najemca zobowiązuje się do noszenia czystego zmiennego obuwia na terenie Studia Fotograficznego, a także do zapewnienia odpowiedniego zachowania przybyłych z nim Zwiedzających. Najemca może przynieść ze sobą czyste obuwie lub skorzystać z naszych jednorazowych kapci.

Niektóre pokoje posiadają tła papierowe, które są wliczone w cenę wynajmu pokoju, z zastrzeżeniem poniższych zasad. Po uzgodnieniu z Najemcą rodzaju tła, jest one przygotowywane i ustawiane wyłącznie przez administratora studia. Uszkodzenie tła (dziury, olej, inne widoczne ślady brudu itp.) jest płatne według stawki studia.


W przypadku zakończenia sesji przed końcem ustalonego czasu wynajmu, koszty za niewykorzystany czas rezerwacji nie są zwracane. 


W przypadku spóźnienia zarezerwowany termin nie zostaje przedłużony o czas spóźnienia.


Zabronione jest palenie, picie alkoholu itp. na salach oraz w części wspólnej Studia Fotograficznego.


Zabrania się używanie materiałów barwiących i sypkich takich jak pióra, konfetti, brokat, farby, olej, mąka itp. Wyjątkiem są przypadki uzgodnione wcześniej przy rezerwacji studia. 


Bez zgody administratora zabronione jest przenoszenie sprzętu i rekwizytów z sali. 


Zabrania się używania mebli, rekwizytów i innych rzeczy z przyległych pomieszczeń studia fotograficznego, a także robienia zdjęć poza wynajmowaną salą.


Studio fotograficzne nie odpowiada za przedmioty osobiste pozostawione na korytarzach i innych pomieszczeniach, ale w miarę możliwości je przechowuje. Zgubione przedmioty osobiste przechowywane są przez 1 miesiąc, po czym studio fotograficzne ma prawo przekazać je do punktu zbiórki rzeczy niepotrzebnych lub zutylizować. 


Elementy wnętrz, meble i inne rekwizyty w salach mogą ulec zmianie i odbiegać od zdjęć prezentowanych na stronie.


Nagrywanie czystego dźwięku w pokojach photo studio nie jest gwarantowane.


Ze względów bezpieczeństwa na terenie studia prowadzony jest monitoring wideo.


Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. 


Za nieprzestrzeganie zakazu wym. w p.20 Najemca powinien liczyć się z możliwością nałożenia kary finansowej w wysokości 300-1000 zł. 


Zakazane również jest wnoszenie do Studia rzeczy niebezpiecznych 


W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość. 

W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego oraz po poinformowaniu o tym.  


Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.


Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikowi w ramach abonamentu na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich. 


Użytkownicy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów. §4 

1 .Wynajmujący może korzystać tylko z tej sali, która była ustalona między stronami wcześniej. 

2. Wynajmujący może korzystać z pełni wyposażonej kuchni, jeżeli jest wynajęta sala z aneksem kuchennym, oraz z pomieszczeń sanitarnych. 

3. Wynajmujący zobowiązani są do pozostawienia kuchni w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy umyć naczynia z których wcześniej korzystano i odłożyć je na miejsce, zadbać o kuchnię i wszystko to co się w niej znajduje. 

4. Za wszelkie usterki i naprawy sprzętu, który wchodzi w skład wyposażenia kuchni odpowiada Najemca. 

§5 

1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie, poprzez sieci społeczne lub przez stronę internetową.  

§6 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku 

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo lub poprzez sieci społeczne.