ART&MORE ZASADY
Poniższa lista reguł jest skrócona i służy celom informacyjnym oraz nie zastępuje regulaminu. Pełna wersja regulaminu znajduje się pod tym linkiem.
 • Rezerwacja uważa się za potwierdzoną dopiero po dokonaniu 100% opłaty za rezerwację do 5 godzin lub minimum 50% opłaty w przypadku rezerwacji na 5 godzin lub więcej.
 • Zaliczka pobierana jest tylko za wynajem studia, wszystkie usługi dodatkowe płatne są osobno.
 • W przypadku anulowania rezerwacji później niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem, zaliczka za wynajem jest zwracana w wysokości 50%. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, rezerwacja musi być opłacona w 100%.

W przypadku przeniesienia rezerwacji poprzednia rezerwacja zostaje anulowana i dokonana nowa, z uwzględnieniem dotychczasowych zasad. 

 • Czas pobytu w studio kończy się 5 minut przed końcem faktycznej rezerwacji. Najemca musi opuścić salę w ciągu 5 minut, natomiast administrator Studia Fotograficznego ma prawo wejść do Sali, w celu jej sprawdzenia i przygotowania się do kolejnej rezerwacji. Jeżeli Najemca opuszcza studio później niż w zarezerwowanym terminie, administrator studia fotograficznego ma prawo nałożyć na najemcę karę w wysokości ceny pół godziny najmu sali, według stawki podstawowej. Sala uważa się za nadal zajętą przez Najemcę, jeżeli znajdują się w niej przedmioty osobiste Najemcy lub któregoś z członków ekipy po zakończeniu czasu rezerwacji. 
 • Najemca zobowiązuje się do opuszczenia pokoju w takim samym stanie, w jakim został mu przekazany przez administratora Studia Fotograficznego. Meble, dekoracje i rekwizyty powinny znajdować się w tych samych miejscach.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu Studia Fotograficznego w wysokości wyrządzonej szkody.
 • Najemca zobowiązuje się do noszenia czystego zmiennego obuwia na terenie Studia Fotograficznego, a także do zapewnienia odpowiedniego zachowania przybyłych z nim Zwiedzających. Najemca może przynieść ze sobą czyste obuwie lub skorzystać z naszych jednorazowych kapci.
 • Niektóre pokoje posiadają tła papierowe, które są wliczone w cenę wynajmu pokoju, z zastrzeżeniem poniższych zasad. Po uzgodnieniu z Najemcą rodzaju tła, jest one przygotowywane i ustawiane wyłącznie przez administratora studia. Uszkodzenie tła (dziury, olej, inne widoczne ślady brudu itp.) jest płatne według stawki studia.
 • W przypadku zakończenia sesji przed końcem ustalonego czasu wynajmu, koszty za niewykorzystany czas rezerwacji nie są zwracane. 
 • W przypadku spóźnienia zarezerwowany termin nie zostaje przedłużony o czas spóźnienia.
 • Zabronione jest palenie, picie alkoholu itp. na salach oraz w części wspólnej Studia Fotograficznego.
 • Zabrania się używanie materiałów barwiących i sypkich takich jak pióra, konfetti, brokat, farby, olej, mąka itp. Wyjątkiem są przypadki uzgodnione wcześniej przy rezerwacji studia. 
 • Bez zgody administratora zabronione jest przenoszenie sprzętu i rekwizytów z sali. 
 • Zabrania się używania mebli, rekwizytów i innych rzeczy z przyległych pomieszczeń studia fotograficznego, a także robienia zdjęć poza wynajmowaną salą.
 • Studio fotograficzne nie odpowiada za przedmioty osobiste pozostawione na korytarzach i innych pomieszczeniach, ale w miarę możliwości je przechowuje. Zgubione przedmioty osobiste przechowywane są przez 1 miesiąc, po czym studio fotograficzne ma prawo przekazać je do punktu zbiórki rzeczy niepotrzebnych lub zutylizować. 
•W jednej sali może znajdować się do 5 osób. W przypadku 6 osób i więcej pobierana jest opłata 50 % od kwoty wynajmu.
 • Elementy wnętrz, meble i inne rekwizyty w salach mogą ulec zmianie i odbiegać od zdjęć prezentowanych na stronie.
 • Nagrywanie czystego dźwięku w pokojach photo studio nie jest gwarantowane.
 • Ze względów bezpieczeństwa na terenie studia prowadzony jest monitoring wideo.