RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

(„Administrator”) z o. o. ART&MORE

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000820409 o numerze NIP 6762575742 z siedzibą przy Plac Jana Matejki ¾ ; 31-157, Krakow

Twoje dane pozyskaliśmy podczas składania zapytań poprzez formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio na adresy mailowe firmy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usług przez ART&MORE Sp.z o.o.

Twoje dane pozostają wyłącznie w firmie ART&MORE Sp.z o.o. i nie udostępniamy ich, nie sprzedajemy innym podmiotom i osobą trzecim.

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,

– realizacja umów łączących Państwa z ART&MORE sp. z o.o. , oraz świadczenie oferowanych przeze mnie usług, w tym wysyłki zamówionych materiałów zdjęciowych i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

– ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

– kontakt z klientami,

– realizacja sesji i projektów zdjęciowych, w tym fotoreportaże ślubne i inne uroczystości (chrzciny, komunia, urodziny itp.),

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: artandmore.krk@gmail.com

Podane przez Ciebie dane przetwarzane przetwarzane będą do czasu:

– kiedy nie wyrazisz skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– będą niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, a później w celach statystycznych, nie dłużej niż 25 lat

– będą wymagane przez inne przepisy prawa, w szczególności dotyczące względów podatkowych lub rachunkowych

– kiedy skutecznie nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych podanych na zasadzie dobrowolności

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo :

do dostępu do Twoich danych osobowych

przeniesienia danych osobowych

usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie są już niezbędne do realizacji zawartej umowy lub wymagane innymi przepisami prawa

ograniczenia i przetwarzania: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub udzieloną zgodą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do celu ustalenia nadrzędnych podstaw prawnych

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: na podstawie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację, w której się znalazłeś

Masz możliwość i prawo wnieść skargą w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać istotnie na Twoją sytuację.